Left Right
Kategórie

Ajax Pure Home Apple Blossom kvapalina na čistenie a dezinfekciu povrchov 500 ml

Skladom
SKU
product-54286
3,55 €
Cena: 3,55 €
Popis produktu
Logá tretích strán: Cleanright.eu Mobius Loop Ďalšie informácie: Zneškodnite obsah/nádobu do nádob s odpadom označených príslušným označením v súlade s národnými predpismi. Nakladanie s odpadmi: Zlikvidujte bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi národnými predpismi. Nelikvidujte produkt vylievaním do kanalizácie, povrchových vôd a pôdy. Odpadový produkt vráťte na recykláciu do licenčnej spoločnosti na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte opakovane prázdne nádoby. Vyčistený obal je vhodný na recykláciu. Rozmery: Výška regálu: 259 Šírka regálu: 108 Hĺbka regálu: 45 Príprava a použitie: Návod na použitie: 1. Prepnite spúšť do polohy "ON". 2. Naneste priamo a rovnomerne na čistený povrch. 3. Nechajte produkt pôsobiť niekoľko sekúnd, potom opláchnite. V prípade potreby postup opakujte. 4. Pre efektívnu antibakteriálnu ochranu a ochranu proti znečisteniu produkt dôkladne nastriekajte na povrch a nechajte pôsobiť 5 minút. Zotrite pomocou vlhkej špongie a vysušte mäkkou handričkou. 5. V prípade povrchov ktoré prichádzajú do styku s potravinami, musí byť povrch po čistení a dezinfekcii vždy opláchnutý pitnou vodou. Skladovanie: Podmienky skladovania: Uchovávajte iba v pôvodnom obale. Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Dátum spotreby: spotrebujte najneskôr do dátumu spotreby uvedenom na fľaši. Značka: Ajax Vrátiť: Colgate-Palmolive Slovensko s.r.o. Grösslingová 4 811 09 Bratislava Tel: 00420 257 087 111 www.colgatepalmolive.com Druh skladovania: Typ - Pri izbovej teplote Typ balenia: Typ - Pumpa Vlastnosti: S antibakteriálnymi vlastnosťami Štandardizovaná značka: Značka - Ajax Hmotnosť: Brutto hmotnosť: 565 Bezpečnostné upozornenie: Kvapalina na čistenie a dezinfekciu povrchov. Obsahuje: Lactic Acid. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte iba v dobre vetranom priestore. Nepoužívajte spolu s výrobkami obsahujúcimi zlúčeniny chlóru. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné látky (chlór). Bezpečnostné opatrenia a prvá pomoc: Po vdýchnutí: ak sa vyskytnú príznaky intoxikácie, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri styku s pokožkou: pokožku opláchnite vodou. Kontaminovaný odev vyzlečte. Po požití: nevyvolávajte zvracanie. Volajte národné toxikologické informačné centrum alebo lekársku pomoc. Nepodávajte mlieko alebo alkoholické nápoje. Nikdy nepodávajte nič do úst osobe v bezvedomí. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: Produkt nenechávajte pôsobiť dlhšie ako 10 minút. Nepoužívajte na povrchy citlivé na kyseliny, ako je mramor, vodný kameň, staré liatinové kovové vane ani na poškodený smalt. V prípade pochybností prípravok najskôr vyskúšajte na malej ploche. Registračné číslo: bio/2421/D/18/CCHLP Číselná veľkosť: Číselná veľkosť: 500 Jednotka (špecificky): Jednotka (špecificky) - Mililitrov Veľkosť balenia: 500 Jednotka (voľný text): mL Priemerné rozmery: Priemerné rozmery Jazyky na balení: Čeština Poľština Rumunčina Slovenčina Zloženie: <5% aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky Dezinfekčné prostriedky Parfumy Biocídny výrobok - účinná látka: kyselina (+)-L-mliečna 3,2 g/100 g Predaj jednotky: Výška: 259 Šírka: 108 Hĺbka: 45 Adresa distribútora: Colgate-Palmolive Slovensko s.r.o. Grösslingová 4 811 09 Bratislava Tel: 00420 257 087 111 www.colgatepalmolive.com Telefonická podpora: 00420 257 087 111 Webová adresa: www.colgatepalmolive.com Podradená značka: Podradená značka: Pure Home Rozklad popisu: Funkčné meno: Kvapalina na čistenie Variant: Apple Blossom a dezinfekciu povrchov Kontakt: Colgate-Palmolive Slovensko s.r.o. Adresa kontaktu: Grösslingová 4 811 09 Bratislava CLP Regulation: žieravosť - Nebezpečenstvo A.I.S.E. Upozornenie: Nekonzumujte. V prípade požitia výrobku vyhľadajte lekársku pomoc.

Popisy výrobkov na našej stránke pochádzajú od výrobcu (dodávateľa) daného produktu. Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť, pre istotu si prečítajte popis aj na obale produktov. Dizajn produktov sa môže líšiť od obrázku na našej stránke.

Obľúbené kategórie

Delivery Doručujeme k vám?
Kategórie
Last Minute
Akčné Bomby
DEŇ DETÍ
Party ponuka
Liga Majstrov
Vždy čerstvé
Párty a grilovanie
Ovocie a zelenina
Pekáreň a cukráreň
Mäso, ryby
mliečne a chladené
Lahôdky
Špeciálna výživa
trvanlivé potraviny
mrazené výrobky
nápoje
alkohol
drogéria a kozmetika
Dieťa a matka
Domácnosť a kancelária
zviera
Tabak
Family exclusive
Lekáreň